Motortvätt

Motorhogtryck

  • Vi avfettar
  • Högtryckstvättar motor och motoruttrymme
  • Smuts och gammal olja tvättas bort