Klädseltvätt

Kladseltvatt

  • Klädseln rengörs med hjälp av en hetvattentvätt vilken innebär att bakterierna dödas
  • Speciella smutslösande medel används
  • Vi återskapar ytspänningen i textilerna med impregnering